1
  2
 
 
 
સામાજિક સંસ્થાઓની માહિતી
 
 
 
 
  શ્રી રોટરી કોમ્યુનીટી કોર્પ્‍સ  
     
 
સ્થાપના: ર૧ ઓગસ્ટ ૧૮૯૮
પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ મોડીયા
હાલ પ્રમુખ શ્રી દીલીપભાઈ ભાટીયા
આધાર સ્તંભ શ્રી બી.આર.જાડેજા સાહેબ (પહેલેથી અત્યાર સુધીના)
સંસ્થાનો હેતુ:
સામાજીક શૈક્ષણિક બહેનો તથા બાળકો માટે અને ગરીબ વર્ગ માટે તથા આરોગ્યને સેવાકીય પ્રવૃતિઓ
 
     
 
   સભ્ય સંખ્યા રપ છે. આંતર રાષ્ટ્રીય જોડાણ ધરાવતી સંસ્થા વર્ષ-૧૯૮૯ થી ૯૬ સુધી ’’રોટરી કલબ’’ ૯૭ થી ’’રોટરી કોમ્યુનીટી કોર્પ્‍સ’’ આમ કુલ ૧૯ વર્ષથી સેવાકીય પ્રવૃતિઓ કરે છે.
 
     
  સંસ્થાની વિવિધ પ્રવૃતિઓ  
     
 
આંખના કેમ્પ-પ૦, દર્દી સંખ્યા-૧૧પ૦૦ તેમાંથી ૧રપ૦ દર્દીઓના (મોતિયો ઝામર, નેત્રમણી) ઓપરેશન દાંતના કેમ્પ-૩૬ કુલ દર્દીઓ-રપર૦ તેમાંથી ૧૧ર૦ની ટ્રીટમેન્ટ તથા અન્ય ૧૪૦૦ દર્દીઓને વિનામૂલ્યે દવા.
મફત છાસ કેન્દ્ર છેલ્લા ૧પ વર્ષથી સતત દાતાઓના અનુદાનથી
શિયાળામાં ઉકાળા કેન્દ્ર ૧૪ વર્ષથી આયુર્વેદિક ર૧ પ્રકારની ઔષધિઓથી બનાવી બે માસ સુધી મફત સેવા.
ગરીબો માટે અનાજ, દવા, કપડા, તહેવાર પ્રમાણે મિઠાઈ, કેરી, ખજૂર વીતરણ કરાય છે.
હરસ-મસા કેમ્પ પાંચ કુલ ર૦૦ દર્દીઓએ લાભ લીધો.
ઓર્થોપેડીક કેમ્પ ’’ગુજરાત સંગઠન સુરત’’ના સહયોગથી ૧૦ સ્પેશ્યાલીસ્ટ ડોકટરોના સહયોગથી મફત દવા, નિદાન, ઓપરેશન
એકયુપ્રેશર કેમ્પ પાંચ કુલ ૭પ૦ દર્દીઓએ લાભ લીધો.
ચાઈલ્ડ કેર કેમ્પ સાત કુલ ર૪પ દર્દીઓએ લાભ લીધો.
પોલીયોપ્લસમાં સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર ટીમ સાથે સેવા.
ભૂકંપગ્રસ્ત ગામની શાળાઓમાં (પ્રાથમિક વિભાગ રીનોવેશન રોટરી કલબ મેચીંગ ગ્રાન્ટ તથા ભાયાવદરના એન.આર.આઈ.ના સહયોગથી સેવા.
કન્યા વિદ્યાલય ભાયાવદર (નવ નિર્માણમાં) રૂ.૧૦ લાખ ૬૦ હજાર અનુદાન રોટરી કલબ જર્મન ટાઉન અમેરીકા તથા મુંબઈ સીયર્સ કલબના તથા ભાયાવદર એન.આર.આઈ.ના સહયોગથી
નંગ-૧પ કોમ્યુટર મ્યુ.હાઈસ્કુલમાં આપ્યા રોટરી કલબ જર્મન ટાઉન તથા રોટરી કલબ મુંબઈના સહયોગથી
 
     
  સંસ્થા દ્વારા યોજેલ કેમ્પ:  
     
 
ઉપરાંત ૧૦ સર્વરોગ નિદાન, ૯ લાખ રોગ નિદાન, ૪ બ્લડ ગ્રુપ, ૪ રક્તદાન, ૧કાન નાક ગળાનો, ર ટી.બી. નિદાન સારવાર.
છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓને રાહત દરે નોટબૂક વિતરણ ખોડીયાર પરા, પ્રાથમિક શાળામાં ડેસ્ક તથા બેન્ચ સેવા રાસ ગરબા હરીફાઈ-૪, શાળાઓમાં વક્તૃત્વ સ્પર્ધાઓ.
 
  સંસ્થા દ્વારા સન્માન:  
     
 
     સામાજીક શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે સેવાકીય પ્રવૃતિ કરનારનું સન્માન બે કર્મ નિષ્ઠ અધિકારીઓ તથા બે સેવાભાવી ડોકટરનું સન્માન તથા અન્ય ઘણી જ સેવાકીય પ્રવૃતિઓ ઉપરાંત નગર પંચાયત ભાયાવદરની પ્રવૃતિઓમાં સહકાર.