સ્વર્ણિમ સિધ્‍િધ - ર૦૧૦
 
 
     
 
     સ્વર્ણિમ સિધ્‍િધ - ર૦૧૦ નાં સરકારશ્રીના કાર્યક્રમ અંતર્ગત ભાયાવદર નગરપાલિકા દ્વારા લોકભાગીદારીથી તા.૩/૧૦/ર૦૦૯ ને શરદપૂનમની રાત્રીએ મ્યુ.હાઈસ્કુલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાત્રીના ૯-૦૦ કલાકે ઉપલેટા તાલુકા કક્ષાની બહેનો માટે પ્રાચીન રાસ ગરબા હરીફાઈનું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં પ્રાચીન રાસ ગરબા હરીફાઈ સાથે શહેરમાં સ્વચ્છતા જાળવવા તથા નગરપાલિકાની સ્વચ્છતા ઝુંબેશમાં સહકાર આપવા લોકોને અનુરોધ કરવામાં આવેલ હતો.
 
     
 
     આ કાર્યક્રમમાં નગરપાલિકા પ્રમુખશ્રી બાબુભાઈ જીવાણીના પ્રયાસોથી શહેરનાં દાતાઓ પાસેથી લોક ભાગીદારી મેળવવામાં આવેલ હતી. દાતાઓ તરફથી રૂ.૩પ૦૦/- લોકફાળાની રકમ મળેલ હતી. જે બદલ તમામ દાતાશ્રીઓનો ભાયાવદર નગરપાલિકા હ્રદયપૂર્વક આભાર માને છે. લોક ભાગીદારી દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ મારફત લોકોને સ્વચ્છતા અંગેનો મેસેજ પહોંચાડવાનો આ પ્રયાસ હતો.